Drinot, Paulo. The Allure of Labor. Workers, Race, and the making of the Peruvian State.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)536-539
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit