Drivers of bacterial beta diversity in two temperate forests

Xugao Wang, Hui Li, T.Martijn Bezemer, Zhanqing Hao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drivers of bacterial beta diversity in two temperate forests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences