Drivers of industrialisation: intersectoral evidence from the Low Countries in the nineteenth century

Robin Philips, Peter Földvári, Bas van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drivers of industrialisation: intersectoral evidence from the Low Countries in the nineteenth century'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics