Drivers of phytoplankton community structure change with ecosystem ontogeny during the Quaternary

Aleksandra Cvetkoska (Co-auteur), Elena Jovanovska, Torsten Hauffe, Timme H. Donders, Zlatko Levkov, Dedmer B. Van de Waal, Jane M. Reed, Alexander Francke, Hendrik Vogel, Thomas Wilke, Bernd Wagner, Friederike Wagner-Cremer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drivers of phytoplankton community structure change with ecosystem ontogeny during the Quaternary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Arts & Humanities

Agriculture & Biology

Social Sciences