Drosophila patterning is established by differential association of mRNAs with P bodies

T.T. Weil, R.M. Parton, B. Herpers, J. Soetaert, T. Veenendaal, D. Xanthakis, I.M. Dobbie, J.M. Halstead, R. Hayashi, C. Rabouille, I. Davis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

92 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drosophila patterning is established by differential association of mRNAs with P bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences