Drosophila RpS3a, a novel Minute gene situated between the segment polarity genescubitus interruptus and dTCF

M. van Beest, M. Mortin, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4471-4475
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume26
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit