Drosophila Tcf and Groucho interact to repress Wingless signalling activity

R.A. Cavallo, R.T. Cox, M.M. Moline, J. Roose, G.A. Polevoy, J.C. Clevers, M. Peifer, A. Bejsovec

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

602 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)604-608
TijdschriftNature
Volume395
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit