Drought and soil fertility modify fertilization effects on aphid performance in wheat

Giovanni Tamburini (Co-auteur), Stijn van Gils, Martine Kos, Wim van der Putten, Lorenzo Marini

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drought and soil fertility modify fertilization effects on aphid performance in wheat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology