Drought legacy effects on the composition of soil fungal and prokaryote communities

A. Meisner (Co-auteur), Jacquiod Samuel, B. Snoek, F.C. Ten Hooven, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

181 Downloads (Pure)

Zoekresultaten