Drought legacy effects on the composition of soil fungal and prokaryote communities

A. Meisner (Co-auteur), Jacquiod Samuel, B. Snoek, F.C. Ten Hooven, W.H. van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

175 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drought legacy effects on the composition of soil fungal and prokaryote communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences