Drought soil legacy overrides maternal effects on plant growth: Plain Language Summary

Jonathan R. De Long, Marina Semchenko, William J. Pritchard, Irene Cordero, Ellen L. Fry, Benjamin G. Jackson, Ksenia Kurnosova, Nicholas J. Ostle, David Johnson, Elizabeth M. Baggs, Richard D. Bardgett

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelPopulair

21 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2019

Publicatie series

NaamFunctional Ecology
UitgeverijJohn Wiley & Sons, Ltd (10.1111)
ISSN van geprinte versie0269-8463
 • Drought soil legacy overrides maternal effects on plant growth

  De Long, J. R., Semchenko, M., Pritchard, W. J., Cordero, I., Fry, E. L., Jackson, B. G., Kurnosova, K., Ostle, N. J., Johnson, D., Baggs, E. M. & Bardgett, R. D., 01 aug. 2019, In: Functional Ecology. 33, 8, blz. 1400-1410 11 blz.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Open Access
  Bestand
  110 Downloads (Pure)

Citeer dit