Drought soil legacy overrides maternal effects on plant growth

Jonathan R. De Long, Marina Semchenko, William J. Pritchard, Irene Cordero, Ellen L. Fry, Benjamin G. Jackson, Ksenia Kurnosova, Nicholas J. Ostle, David Johnson, Elizabeth M. Baggs, Richard D. Bardgett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Drought soil legacy overrides maternal effects on plant growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences