Drought soil legacy overrides maternal effects on plant growth

Jonathan R. De Long, Marina Semchenko, William J. Pritchard, Irene Cordero, Ellen L. Fry, Benjamin G. Jackson, Ksenia Kurnosova, Nicholas J. Ostle, David Johnson, Elizabeth M. Baggs, Richard D. Bardgett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

68 Downloads (Pure)

Zoekresultaten