Dual origins of dairy cattle farming--evidence from a comprehensive survey of European Y-chromosomal variation

C.J. Edwards, C. Ginja, J. Kantanen, L. Perez-Pardal, A. Tresset, F. Stock, L.T. Gama, M.C. Penedo, D.G. Bradley, J.A. Lenstra, I.J. Nijman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

234 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual origins of dairy cattle farming--evidence from a comprehensive survey of European Y-chromosomal variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology