Duplications and losses of genes encoding known elements of the stress defense system of the Aspergilli contribute to the evolution of these filamentous fungi but do not directly influence their environmental stress tolerance

R.P. de Vries, A. Wiebenga, Istvan Pocsi, S.E. Baker, Erzsebet Orosz, R. Riley

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-36
TijdschriftStudies in Mycology
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit