‘Dutch and other languages in 17th century Britain and the Dutch Republic’[= Review of two monographs by Christopher Joby: (i) The Multilingualism of Constantijn Huygens (1596-1687). Amsterdam: AUP, 2014; and (ii) The Dutch Language in Britain (1550-1702). Leiden: Brill, 2015].

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)290-291
TijdschriftThe Low Countries
Volume24
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit