Dutch archaeological data depositing, processing, archiving and accessing at DANS: A repository with ten years of history, setting its sails to the future

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dutch archaeological data depositing, processing, archiving and accessing at DANS: A repository with ten years of history, setting its sails to the future'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities