Dutch capitalism and slavery: New perspectives from North-American debates

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-137
Aantal pagina's21
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2015

Citeer dit