Dutch Cartoons on the Russian Revolution

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

Samenvatting

A selection from the rich collection of cartoons from Dutch periodicals on both the 1917 February and October Revolution in Russia.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 28 feb. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dutch Cartoons on the Russian Revolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit