Dutch citizen science project: Two years of fungal fun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-50
Aantal pagina's2
TijdschriftIMA Fungus
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 dec 2018

Citeer dit