Dutch Face-ism. Portrait Photography and Völkisch Nationalism in the Netherlands

R. Ensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)18-40
TijdschriftFascism. Journal of Comparative Fascist Studies
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit