Dutch linguistics and the general audience

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)49-54
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2019

Citeer dit