Dutch Mourning Politics. The Theo van Gogh Memorial Space

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

125 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftQuotidian: Journal for the Study of Everyday Life
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit