Dutch muslims to remain a minority

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

The number of Muslims in the Netherlands is growing faster than the rest of the population.Extrapolating this trend,some believe that Muslims will constitute a majority of the Dutch population in the future.How realistic is this expectation? Based on projections of the future number of migrants,it is easy to calculate that Muslims will remain a minority in the future.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschriftspecial issue
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dutch muslims to remain a minority'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit