Dutch Open Science Landscape Dashboard – 14 June 2020 – Draft 0.4

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperProfessioneel

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

1. Digital Research Infrastructure components according to NWO, Re3Data, MERIL, ESFRI and LCRDM;
2. Research facilities/data repositories/infrastructures by discipline according to NWO, Re3Data, MERIL;
3. Certified data repositories for Long Term Preservation;
4. Use of Persistent Identifiers (PID) in data repositories;
5. Numbers of datasets in data repositories;
6. Access licenses and access restrictions applicable in data repositories;
7. Metadata standards used by data repositories;
8. Open Access in 49 Academic and Higher Education publication repositories, 2016-2020.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 14 jun 2020

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Dutch Open Science Landscape Dashboard – 14 June 2020 – Draft 0.4'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit