Dutch Prize Papers geven uniek inkijkje in leven in de 17e en 18e eeuw: Huygens ING zet ruim 140.000 scans online

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6
TijdschriftE-data & Research
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - okt. 2019

Citeer dit