Dutch Ships and Sailors

Victor de Boer (Ontwikkelaar), F.G. Hoekstra (Overig), Jurjen Leinenga, Matthias van Rossum

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsiteWetenschappelijk

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Dutch Ships and Sailors provides an infrastructure for maritime historical datasets, linking correlating data through semantic web technology. It brings together datasets related to recruitment and shipping in the East-India trade (mainly 18th century) and in the shipping of the northern provinces of the Netherlands (mainly 19th century). For the northern provinces, the database contains data on the personnel recruited, the ships, and other variables (Monsterrollen Noordelijke Nederlanden). For the VOC, the datasets involved contain data on the recruitment of personnel in the Dutch Republic (VOC Opvarenden), the voyages of ships to Asia and back (Dutch-Asiatic Shipping), the mustering of ships and crew composition in Asian waters (Generale Zeemonsterrollen).
Originele taal-2Engels
UitgeverHuygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dutch Ships and Sailors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit