Dutch Sinologists, Chinese Annals, and Other Stories: Two Ground-Breaking Contributions to Chinese-Indonesian Historiography

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-363
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume175
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit