Dutch state policy towards the Frisian language

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-47
TijdschriftEthnic Studies Report
VolumeVII
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit