Duurzaam en klimaatbestendig bosbeheer in de 21ste eeuw: Een bosexperiment voor nieuwe inzichten en praktische oplossingen

Frank Sterck, Marleen Vos, Steven de Goede, W.H. van der Putten, Emilia Hannula, Eva Meijeres, Jorad de Vries, Gert-Jan Nabuurs, Jan den Ouden, Wim de Vries, G.F. Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4
Aantal pagina's7
TijdschriftVakblad natuur bos landschap
Volume184
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit