Duurzame archivering van archeologische data: e-depot Nederlandse archeologie bij DANS

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit