Dweilen en andere rituelen in Kneuterburcht en omstreken. Een etnografische verkenning van het carnaval in Amsterdam-West.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-25
TijdschriftRespons: mededelingen van het Meertens Instituut
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit