Dynamic Drawings in Enhanced Publications

C.M.J.M. van den Heuvel, M.L. Hoogerwerf, T. Cocquyt, V. Gilissen, M. Thijssen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

368 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijEindrapport KNAW PPS project
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit