Dynamic effects of probiotic formula ecologic®825 on human small intestinal ileostoma microbiota: a network theory approach

Jack Jansma, Nicola U. Thome, Markus Schwalbe, Anastasia Chrysovalantou Chatziioannou, Somayah S. Elsayed, Gilles P. van Wezel, Pieter van den Abbeele, Saskia van Hemert, Sahar El Aidy* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic effects of probiotic formula ecologic®825 on human small intestinal ileostoma microbiota: a network theory approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences