Dynamics and resilience of soil mycobiome under multiple organic and inorganic pulse disturbances

Késia S. Lourenço, A.K.A. Suleiman, Agata Pijl, H. Cantarella, Eiko Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer139173
TijdschriftScience of the Total Environment
Volume733
Nummer van het tijdschrift1 september
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit