Dynamics and structural characteristics of epipelon in Lake Vechten and Lake Maarsseveen I (The Netherlands)

H.J. Gons, J.C. Kromkamp

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)897-903
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume22
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit