Dynamics, migration and growth of Nassarius reticulatus (Mollusca: Prosobranchia) colonizing saline Lake Grevelingen (SW Netherlands)

R.H.D. Lambeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)395-417
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit