Dynamics of active potential bacterial and fungal interactions in the assimilation of acidobacterial EPS in soil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

177 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftSoil Biology & Biochemistry
Volume148
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit