Dynamics of assertive labour movementism in Ethiopia : organized labour, unrest and wages in a socio-historical perspective

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Zaccaria, M., Co-promotor, Externe Persoon
  • Macamo, Elisio, Co-promotor
Datum van toekenning02 jul 2018
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit