Dynamics of bacterial and fungal communities associated with eggshells during incubation

Stephanie Grizard, Francisco Dini-Andreote, B. Irene Tieleman, Joana Falcao Salles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1140-1157
TijdschriftEcology and Evolution
Volume4
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit