Dynamics of bacterial community succession in a salt marsh chronosequence: evidences for temporal niche partitioning

Francisco Dini-Andreote, Michele de Cassia Pereira e Silva, Xavier Triado-Margarit, Emilio O. Casamayor, Jan Dirk van Elsas, Joana Falcao Salles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1989-2001
TijdschriftISME Journal
Volume8
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit