Dynamics of bacterial sulfate reduction in the sediment of Lake Vechten (Abstract)

C.A. Hordijk, C.P.M.M. Hagenaars, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)577-577
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit