Dynamics of benthic algal vegetation and environment in Dutch estuarine salt marshes, studies by means of permanent quadrats

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-112
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit