Dynamics of Continuity and Change: Shifts In Labour Relations in the Potosí Mines (1680-1812)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics of Continuity and Change: Shifts In Labour Relations in the Potosí Mines (1680-1812)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities