Dynamics of gene silencing during X inactivation using allele-specific RNA-seq

Hendrik Marks, Hindrik H D Kerstens, Tahsin Stefan Barakat, Erik Splinter, René A M Dirks, Guido van Mierlo, Onkar Joshi, Shuang-Yin Wang, Tomas Babak, Cornelis A Albers, Tüzer Kalkan, Austin Smith, Alice Jouneau, Wouter de Laat, Joost Gribnau, Hendrik G Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Citaten (Scopus)
147 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics of gene silencing during X inactivation using allele-specific RNA-seq'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences