Dynamics of memory and religious nationalism in a Sino-Vietnamese border town.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)795
Aantal pagina's829
TijdschriftModern Asian Studies
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum13 sep. 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit