Dynamics of multiregional population systems: a mathematical analysis of the growth path

F.J. Willekens, D. Philipov

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieVoorburg
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit