Dynamics of Neolatin and the Vernacular. Self-fashioning and cultural transmission between the Netherlands and the European Republic of Letters: the case of Daniel Heinsius

J. Bloemendal, H.J. van Dam, G.A.C.M. van Gemert

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
UitgeverijHuygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit