Dynamics of nitrification and denitrification in root- oxygenated sediments and adaptation of ammonia-oxidizing bacteria to low-oxygen or anoxic habitats

P.L.E. Bodelier, J.A. Libochant, C.W.P.M. Blom, H.J. Laanbroek

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamics of nitrification and denitrification in root- oxygenated sediments and adaptation of ammonia-oxidizing bacteria to low-oxygen or anoxic habitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences