Dynamische tradities

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

101 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-27
Aantal pagina's7
TijdschriftVolkscultuur Magazine
Volume2008
Nummer van het tijdschriftextra uitgave november
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit